Grönyteskötsel / Yttre fastighetsskötsel

HD LandScape utför grönyteskötsel åt kommuner och förvaltningar, statliga myndigheter och landsting men även mer intensiv yttre fastighetsskötsel åt fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar.

Kundanpassade lösningar

Kundanpassade lösningar

När HD LandScape sköter grönområden har vi ett öga för samtliga detaljer. Buskar, träd, marktäckare etc. är alla aspekter av det som ger ett ökat mervärde till den gröna inramningen. vårt mål är att finna en lösning som är anpassad till kundens behov, önskemål och förväntningar.

Kommunikation är viktigt för oss på HD LandScape

Kommunikation är viktigt för oss på HD LandScape

Med en fortlöpande dialog ser vi till att säkerställa ett gott samarbete med vår kund. Vårt mål är att hålla en hög servicenivå på alla tänkbara sätt. Det innebär att vi ständigt anpassar skötsel och vård av de gröna ytorna i enlighet med kundens önskemål. Vi är noggranna med att säkerställa kvaliteten på våra utförda uppdrag genom att återkoppla och rapportera till dig som kund.

  • Effektiva lösningar med fokus på kundens mål och förväntningar
  • Hög professionell standard på utförandet
  • Resurser för att hantera både små och stora arbeten
  • En anpassad lösning till varje kund

ShareThis