Om oss

Väla Mark & Trädgård har bytt namn till HD LandScape – Läs mer här.

HD LandScape är ett företag inom grönyteskötsel, fastighetsskötsel och anläggningsarbeten. Företaget grundades 1998 och har idag cirka 110 medarbetare och omsätter cirka 75 miljoner SEK.

HedeDanmark a/s köpte 2012 Väla Mark & Trädgård

HedeDanmark a/s köpte 2012 Väla Mark & Trädgård, som är ett välskött och välrenommerat företag med en profil som väl stämmer överens med HedeDanmarks. l Danmark omsätter HedeDanmark a/s cirka 2 miljarder SEK och är Danmarks största leverantör av tjänster inom skog, natur, landskapsvård och grönyteskötsel.

HD LandScape är strategiskt välplacerat ”på andra sidan Öresund” med tanke på HedeDanmarks fortsatta expansion i Sverige. Det är ambitionen att HD LandScape ska bli bland de ledande aktörerna inom grönyteskötsel i Sverige.

HD LandScape utgör ett ”brohuvud” för HedeDanmark även då det gäller andra affärsområden som HedeDanmark har.

Du kan få ytterligare information genom att läsa om HedeDanmark på www.hededanmark.dk

ShareThis