Etik och moral

Vi är stolta över vår människosyn där alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Vi anser att alla människor har rätt till ett respektfullt bemötande oavsettkön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuellläggning och ålder.

I praktiken betyder det bland annat att bilder och material som anses
stötande och kränkande inte är tillåtna på vår arbetsplats och att vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund när vi annonserar om nya tjänster. Vår lönesättning utgår från kompetens och erfarenhet, inget annat. För att inte diskriminera eller kränka någon försöker vi se över alla beslut som påverkar individer så att de verkligen bygger på respekt, öppenhet och rättvisa för såväl arbetssökande och anställda som kunder och samarbetspartner.

Vi kan inte tvinga kunder, samarbetspartner eller leverantörer att tänka likadant men vill att de ska känna till våra värderingar och respektera dem. Vi strävar efter att endast anlita leverantörer som har samma människosyn som vi själva och förbehåller oss därför rätten att bara samarbeta med företag eller anställa som delar vår syn på demokrati och antidiskriminering.

Dela denna sida