Väla Mark & Trädgård AB skiftar namn till HD LandScape AB

Jag vill meddela att Väla Mark & Trädgård nu skiftar namn till HD LandScape. En namnändring jag personligen vill dela med dig innan du kan läsa eller höra om det på annat håll.

I vår fortsatta expansion i södra Sverige har vi beslutat att ett namnbyte är nödvändigt. I och med namnändringen har vi samtidigt önskat att signalera att vi på HD LandScape ämnar erbjuda våra anläggnings- och skötseltjänster till nya och befintliga kunder inom ett större geografiskt område.

HD LandScape kommer även i fortsättningen att vara ett helägt dotterbolag av HedeDanmark, som är Skandinaviens största grönyteverksamhet. Vi behåller det existerande organisationsnumret: 556520- 3550.

I och med beslutet att ändra vårt namn från Väla Mark & Trädgård till HD LandScape, innebär det att vi under snar framtid bl.a. kommer att ändra tryck och logotyp på såväl fysisk som digital media, såsom hemsida, fakturor, mail, arbetskläder, fordon mm. Vi ser med positiva ögon på namnbytet och gläds åt att i framtiden möta er med vårt nya namn och logotyp.

Vår nya hemsida-adress är: www.hdlandscape.se men det går givetvis att fortfarande använda www.valamark.se

Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig, om ovanstående ger upphov till frågor.

Med vänlig hälsning

Anders Hammar
Regionschef

ShareThis