Snö- och halkbekämpning

Vintertjänster – Snö- och halkbekämpning för bostadsföretag, företag, samfälligheter och kommuner.

Snö och halkbekämpning handlar om att säkerställa att alla kan röra sig säkert och undvika olyckor. När din bostadsrättsförening, ditt fastighetsbolag eller företag gör ett avtal med HD LandScape, behöver du inte oroa dig för snövallar och halka - det gör vi.

Vi erbjuder ett effektiv och flexibelt avtal för snö- och halkbekämpning av alla dina vägar, parkeringsplatser och trottoarer med fokus på att både era boende, kunder och anställda kan förflytta sig säkert.

Varför ska HD LandScape stå för halkbekämpning och snöborttagning?

Varför ska HD LandScape stå för halkbekämpning och snöborttagning?

  • Vi har jour under vintermånaderna
  • Vi håller oss informerade om väderförhållandena och kallar ut så snart som det är nödvändigt
  • Med en stor modern maskinpark är vi alltid beredda att köra till våra kunder omedelbart - dygnet runt
  • Vår vintertjänst levererar snöborttagning och halkbekämpning i tid
  • Vi kan utnyttja fördelarna med en storskalig verksamhet och erbjuda en effektiv vinterservice

Vi jobbar lokalt

Vi har avtal med flera fastighetsbolag, företag och kommuner där vi utför vintertjänst. Vi har de logistiska verktygen som kan göra snöborttagning och saltning betydligt effektivare för den enskilda kunden. 

Flexibla lösningar

Våra vintertjänster är flexibla och vårt mål är att hitta en lösning, skräddarsydd för dig och dina önskemål. Med vår egen bemanning och beredskap kan du lämna snö, grus och salt till oss - både vad gäller den faktiska prestationen och administrationen av den.

Dela denna sida